بردگی جنسی مورد خاصی از برده داری یا کار اجباری است. بردگان جنسی مانند بردگان عادی هستند، به جز موارد زیر: آنها ممکن است که مجبور به فحشا شده‌اند ممکن است برده، مجبور به انجام کارهای غیر جنسی باشد هر چند گاهی، روابط جنسی با برده‌ها ممکن است مجاز یا حتی شایع باشد. بردگان ممکن است به بردگی جنسی تنها با یک سرور مجبور باشند. این اصطلاح همچنین دراعلامیه وین برای حقوق زنان به نام قانون انسان دوستانه بین‌المللی استفاده می‌شود.

برده جنسی,سکس با برده جنسی,برده جنسی به انگلیسی,فیلم برده جنسی,برده جنسی سکس,داستان برده جنسی,خرید برده جنسی,سکس برده جنسی,ارباب و برده جنسی,برده جنسی مرد,برده جنسی چیست,برده داری جنسی,برده های جنسی برده ی جنسی,داستان سکسی برده جنسی,شکنجه برده جنسی,شکنجه جنسی برده,فیلم برده داری جنسی