یکی از مهم ترین موارد در رابطه سکس می باشد. معمولا در رابطه مرد ها زودتر از زن ها ارضا میشوند.

بسیار نیز پیش می آید که زن ها اصلا ارضا نمیشوند و اورگاسم را تجربه نمیکنند.

در این مقاله با وبسایت شب جمعه همراه باشید تا با شما بهترین حال دخول را با شما به اشتراک بگذاریم.

حالات جنسی مختلف برای داشتن رابطه جنسی بهتر

پوزیشن: روش معمولی

در حدود ۸۰ درصد زوجین براساس آمار کامنر به این روش عادت داشته یا از این روش استفاده می کنند در این حالت زن به پشت خوابیده ، رانها را از هم باز و زانوها را کمی خم می کند در این حال مرد دربین دو ران زن قرار گرفته و پس از دخول آلت روی او می خوابد در حالیکه نقطه اتکایش روی زانوانش است.

پوزیشن:طریقه متقاطع: (روش X )

پس از مغازله در زمان دخول زن به پشت خوابیده و پاها را دراز می کند سپس مرد در یک پهلوی زن می خوابد طوریکه بدنش با بدن زن زاویه ۶۰ درجه تشکیل دهد حال کمتر یا بیشتر . در این حالت زن پایی را که نزدیک مرد است بلند کرده و بر روی رانهای مرد می اندازد سپس مرد خود را در لابلای پاهای زن جای داده و دخول می کند. در این روش امکان تحریک جنسی زن بیشتر است.

پوزیشنروش پاهای خمیده:

در این حالت زن به پشت خوابیده و پاها را روی شکم کاملا جمع و یا روی شانه های مرد می گذارد برای زنهای قوی بنیه و یا دور کمر مرد حلقه می کند و مرد می تواند حین دخول دستها را پشت زانوهای زن انداخته و بطرف خودش بکشد.( روش فوق یکی از بهترین راههای مقاربت و نزدیکی ارزیابی شده و توصیه می گردد در مراکز مشاوره این روش برای حامله کردن زن هم مفید است ولی در طول حاملگی جدا باید از این روش پرهیز نمود.این روش برای مردانی با آلت کوتاه نیز مناسب است).

پوزیشنحالت نشسته:

مرد در زیر و زن روی مرد قرار گرفته و آلت را داخل واژن خود می نماید و با حرکات جلو و عقب یا بالا و پایین بدن خود عمل مقاربت را خودش کنترل می کند.

پوزیشن:روش زانو زدن زن:

در این حالت زن زانو زده و به جلو خم می شود یا سر را روی بالشی می گذارد و مرد در بین پاهای زن قرار گرفته دخول می کند در این حالت هم دخول عمیق و راحت است ولی برای مردها و زنهای چاق نا مناسب است از این روش برای دخول از معقد که اکیدا توصیه نمی شود هم استفاده می گردد.

پوزیشن:حالات جنسی در دوران بارداری

حالتی که زن بالا باشد: این پوزیشن در دوران بارداری بسیار مفید است. همسر خود را در میان دو پای خود به نحوی که به پشت خوابیده باشد قرار دهید. در این صورت فشاری بر روی شکم شما نخواهد بود و شما می توانید عمق دخول را کنترل کنید.

آمیزش از پشت، آمیزش جنسی به شیوه ی (doggy style): روی زانوها و آرنج های خود قرار بگیرید و همسرتان زانو بزند و دخول به واژن را از پشت انجام دهد. استفاده از بالش، پشتیبان شکم شما خواهد بود.

حالت کنار هم و دخول از پشت به واژن (قاشقی): پشت به همسرتان دراز بکشید. در این حالت دخول از طریق واژن از پشت انجام می شود. چنان چه بارداری شما پیشرفت می کند در اختیار داشتن چند بالش برای حمایت بیشتر از حالت قرارگیری شما مفید است. دخول در این روش عمق کمتری خواهد داشت و بهتر خواهد بود، زیرا در ماه های آخر فشارهای عمیق ناراحت کننده خواهد بود.

حالت های دیگر مانند حالت ایستاده (زن رو به دیوار) و نزدیکی بدون دخول می باشند.