تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست. تجاوز جنسی تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه آسیب عمیق روحی و روانی نیز به همراه دارد. این خشونت، هرچند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد، عموماً تهدید به قتل را به همراه دارد. به شخصی که این عمل را مرتکب می‌شود تجاوزگر یا متجاوز می‌گویند.

یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی که در خطر «تجاوز جنسی» و خشونت‌های در پی آن قرار دارند، کارگران جنسی هستند.

نزدیکی فرد بالغ با افراد کم‌سن و سال و کودکان، حتی اگر با رضایت او باشد، تجاوز محسوب می‌شود.

تشخیص تجاوز جنسی به عهده پزشک قانونی است و این تشخیص گاه به سبب فراوانی علایم ایجاد شده پارگی و خون‌مردگی بسیار ساده و گاه به علت نبود علامت مثبت تقریباً غیرممکن است.

 

کارشناسان ما آنلاین و آماده ارائه ی هرگونه مشاوره به شما عزیزان به صورت کاملا ناشناست هستند

 

 

سکس تحاوز,فیلم سکسی تجاوز,فیلم تجاوز,داستان سکسی تجاوز,تجاوز جنسی,تجاوز سکسی,تجاوز زوری,تجاوز به دختر,داستان تجاوز,تجاوز امید زندگانی,تجاوز به دختر بچه ها,تجاوز گروهی,تجاوز به کودکان,تجاوز در خواب,تجاوزبهر زندانیان,تجاوز در قم,تجاوز چیست,تجاوز به عروس,تجاوز جنسی به خواهر,حکم تجاوز به زن شوهردار,تجاوز جنسی در ایران

 

 

همچنین می توانید از فرم زیر به صورت ناشناست تجربیات خود را به صورت ناشناس بازگو کنید بلکه قطعا از این بار وحشتناک کاسته شود