ختم سوره کوثر برای ازدواج

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده: “هر کس این سوره را بنویسد و در پارچه سبزی قرار دهد و به خواستگاری برود،خواستگاری اش رد نمی شود و حاجتش برآورده خواهدشد”.

سوره مبارکه ی طه،بیستمین سوره قرآن است که مکی و 135 آیه دارد.

در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله و سلم نقل شده: «به کسی که سوره طه را قرائت کند، در روز قیامت ثواب همه مهاجران و انصار اعطا می شود». (1)

همچنین از ایشان روایت شده که فرمودند: «خداوند تعالی دو هزار سال پیش از آفرینش حضرت آدم علیه السلام، سوره «یس و طه» را قرائت فرمود، هنگامی که فرشتگان الهی آن را شنیدند گفتند: خوشا به حال امتی که این سوره ها بر آنها نازل شده است و خوشا به حال کسانی که این سوره ها را درون خود جای داده اند و خوشا به حال کسانی که زبانشان به تلاوت ایت سوره ها مترنم است.(2)

از اسحق بن عمار روایت شده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: «خواندن سوره طه را ترک نکنید زیرا خداوند ان را دوست می دارد و هرکس آن را بخواند او را نیز دوست خواهد داشت و هر که بخواندن آن مداومت کند خداوند در روز قیامت نامه عملش را به دست راست او دهد و از کردار او در اسلام حساب سخت نکشد و آنقدر به او پاداش عطا فرماید تا خشنود گردد.»(3).

طريقه ختم سوره كوثر

ختم سوره کوثر را در اینجا توضیح خواهیم داد هر سوره از سوره قرآن را می‌توان در حد وسع و توانمندی ختم کرد مثل ختم سوره کوثر که بسیار راحت است. این بدین معناست که خواندن سوره های قرآن به هر میزان که در توانایی‌های قاری آن باشد موجب توفیقات و فضیلت می‌شود. طبق گفته پیامبر اکرم (ص) حتی نگاه کردن به خط قرآن نیز ثواب دارد. اما ختم کردن قرآن شیوه‌ای است که به توصیه ائمه است و اگر به طور کامل و صحیح انجام شود باعث می‌شود خواصی که برای آن ذکر شده است نیز حاصل شود. طريقه ختم سوره كوثر را ذکر می‌کنیم:

 

1)مجمع البیان،ج7، ص5
(2) الدر المنثور، ج4، ص288
(3) ثواب الاعمال، ص108