با سلام خدما شما همراهان همیشگی وبسایت بزرگ شب جمعه ، در خدمتتونیم که به موضوع اُبنه بپردازیم

در حقيقت ابنه نوعي بيماري است كه بعضي از مردان بدان مبتلا مي شوند و مي خواهند مرد با آن ها جماع كند.

اين بيماري از كجا منشاء مي گيرد؟

چندين احتمال دارد :

۱- شخص به شدت آرزوي جماع دارد طوري كه از حالت طبيعي بيشتر آرزوي جماع مي كند و اين آرزو و خيال و اوهامش را به خود مشغول كرده است.

۲- آب پشتش زياد است و برهم متراكم شده كه حركت نمي كند و قلب ناتوان دارد.

۳- ذَكرَش همواره در برخاستن ناتوان بوده است يا اين كه قبل از ابتلاء به اين عادت ناتوان شده است.

۴- عادت به جماع گرفته است و بسيار آرزو دارد كه جماع كند، اما نمي تواند يا مي تواند اما بسيار ناتوان است و بهره اي چندان از آن نمي برد كه او را ارضاء كند . او مي خواهد دوكس را ببيند كه با هم جماع مي كنند و از تماشاي آن ها لذت ببرد و تماشائي ترين وقت آن است كه با خود او جماع كنند، آنگاه آرزوي جنسي در او به حركت در مي آيد و اين به حركت درآمدن سر به يكي از دو حالت زير مي كشد :

۱-هنگامي كه با او عمل انجام مي دهنداوهم آب پشت مي ريزد.

۲- يا دست كم آلتش برمي خيزدو آرزويش را برآورده مي كند، يعني برخي از آبنه ها هرگاه جماع كننده رافاعل خود حس مي كنند وهنگامي كه مفعول واقع مي شوند، آلت تناسليشان برمي خيزد و آرزوي جماع در آن ها نيرو مي گيرد و آب پشت ايشان نيز مي ريزد و از اين اشتياق آسو ده مي شوند . ريزش آب پشت ممكن است خود به خود باشد ياخودابنه با دست آب پشت را به بيرون بريزد.

برخي از آبنه ها زماني كه با آن ها جماع مي شود، با اين كه آرزوشان نيرو مي گيردامانمي توانند اب پشت بريزند، ليكن آمادگي پيدا مي كنند كه باغيري جماع كنند.

جان كلام ا ين كه بايد اين عادت را ازپست فطرتي، بي اخلاقي، بدخوئي و مزاج زنانه يك مرددانست . برخي كه به اين كارننگين خو مي گيرندكساني هستند كه تن زيباتر از تن نرينه گان ديگردارند

اين را بدان ، هرچه در اين باره بگويند كه با اين بيان ما كه ذكر شد مطابقت نداشته باشد، هيچ اساسي ندارد، مساله همين است كه ماگفتيم . جاهل ترين پزشك پزشكي است كه مي خواهد اين چنين بيماران را درمان كند .

بيماري آن ها وهمي (رواني) است واصلاًربطي به حالات جسماني ندارد . تنها درماني كه در اين باره مفيد مي باشد آن است كه اندوهگين شوند، گرسنه شوند، بي خوابي بكشند، آن ها راكتك بزنند و به هروسيله اي كه باشد اين آرزوي ننگ آور را در آن ها كاهش دهند و بالاخره از بين ببرند

يكي از پزشكان عقيده دارد كه سبب ابنه شدن، در تكوين جسم آن شخص كه ابنه مي شود موجود است . گويد:

پي رگ حساس و حس بخشي كه به ذكر در مي آيد، در جسم اين اشخاص دو شاخه شده است، شاخه اي از آن كه بسيار باريك است به بيخ ذكر رسيده و به آن پيوسته است و شاخه ستبرتر به سوي سر ذكر آمده است و در آنجا اقامت گزيده است . شاخه نازك به خاراندن شديد نياز دارد تا حركت كند و جان بگيرد و انسان را وادار به جماع كند، وگرنه يعني تاخارش دادن آن شاخه باريك كه در بيخ ذكر جاي دارد صورت نگيرد، لذت از جماع كامل نيست. اين است كه تن درمي دهند مفعول قرار بگيرند، كه در اين عمل آن شاخه نازك مي خارد . در واقع اين نظريه و عقيده دور از باور است، اما تنها اين كه مي گويد رگ حساس به سر ذكر مي رسد صحيح و مورد اعتماد است. چيزهاي گوناگون در اين باره را كساني گفته اند كه خود در اين كار ننگين دست داشته اند و من خودم از چنين كساني چيزهايي شنيده ام كه برايم بازگو كرده اند.

 

دختری که همچنین باشد را دختر ابنه ای می گویند