بدیهیست که سکس در زمان پریودی سکس و داشتن رابطه کاری بسیار خطرناک است ، در زیر به بخی از این موارد می پردازیم:

  • باعث نازایی در بانوان
  • ایجاد عفونت در هر دو طرف هپاتید و ایدز
  • خون ریزی و بیرون ریزی عفونت

 

آیا احتمال بارداری وجود دارد؟

احتمال باردار شدن در طول دوره قاعدگی کم است، اما هنوز هم ممکن است باردار شوید.

 

هر گونه سوالی در این باره داشتید می توانید از کارشناسان آنلاین ما بپرسید