چه اندازه‌ای برای آ.ل.ت تناسلی مردان خیلی کوچک است؟

در نظر گرفتن بهترین آستانه در مورد کوچک بودن آ.ل.ت  تناسلی مردان، بهتر است توسط پزشکان انجام گیرد که تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی گزارش می‌شود. محققان در نشریه اورولوژی سایز آلت تناسلی ۸۰ نفر را اندازه گرفته‌اند و این اندازه گیری‌ها را قبل از انجام گرفتن نعوظ صورت دادند. با بررسی نتایج و مشخص شدن مقایسه‌ها به این نتیجه رسیده‌اند:

فقط مردان با طول آ.ل.ت تناسلی کمتر از ۴ سانتیمتر در حالت معمول یا طول آ.ل.ت تناسلی کمتر از 7.5 سانتیمتر در حالت نعوظ، به عنوان کسانی شناخته می‌شوند که باید برای افزایش طول آ.ل.ت تناسلی خود اقدام کنند. همین جمله کوتاه نشان می‌دهد که تصور بسیاری از مردم در مورد طول و همچنین قطر آ.ل.ت تناسلی آنها اشتباه بوده و صرفاً حساسیت‌های مردانه است.

اندازه طبیعی و متوسط آ.ل.ت تناسلی

تحقیقی که در مجله‌ اورولوژی بر روی گروه 80 نفره از مردان انجام گرفت، نتایج خود را به دو صورت زیر گزارش کرد:

سایز آ.ل.ت تناسلی در حالت طبیعی و غیر نعوظ به طور متوسط باید حدود 8.8 سانتی متر باشد؛
سایز آ.ل.ت تناسلی به طور متوسط در حالت نعوظ باید 12.9 سانتی متر باشد.

تحقیقات

این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که سایز آ.ل.ت تناسلی مردان در حالت نعوظ هیچگونه ارتباطی با اندازه آن در حالت طبیعی و غیر نعوظ ندارد.

این به این معنی است که مردان در شرایط مختلف دارای آ.ل.ت تناسلی با طول‌های مختلفی هستند که ممکن است در حالت نعوظ طول آن به شکل غیر طبیعی رشد کند. حتی در این تحقیقات مشخص شد که بین سن مردان و اندازه آ.ل.ت آنها هیچ رابطه‌ای وجود ندارد.

اما اگر از کسانی هستید که در مورد میزان رشد آ.ل.ت تناسلی در حالت نعوظ نگران هستید، یک مطالعه علمی با حضور ۲۰۰ مرد از کشور ترکیه انجام گرفته و در آن افزایش طول آ.ل.ت تناسلی در حالت نعوظ مورد بررسی قرار گرفته است.

در نتیجه این آزمایش ذکر شده که طول آ.ل.ت تناسلی در حالت معمولی هیچ ارتباطی با اندازه آن در حالت نعوظ ندارد.

تحقیقات در مورد اندازه آ.ل.ت تناسلی در موارد دیگری نیز انجام شده که یک نمونه آن در ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ بر روی بیش از ۱۶۰۰ مرد آمریکایی انجام گرفته است. در این آزمایش مشخص شد که هیچ ارتباطی بین دو حالت معمولی و نعوظ آ.ل.ت تناسلی وجود ندارد و حتی شرایط فیزیکی مردان هم در سایز آ.ل.ت تناسلی تأثیر گذار نیست.

نعوظ در مردان

در یک مطالعه تأثیر نحوه رسیدن مردان به حالت نعوظ به کمک دست و یا به کمک دیدن بدن زنان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که حالت نعوظ با دیدن تصاویر تحریک کننده باعث بزرگتر شدن آ.ل.ت  تناسلی می‌شود. اندازه‌های گزارش شده در این تحقیق به این صورت بوده:

اندازه متوسط برای آ.ل.ت تناسلی مردان در حدود 14.2 سانتیمتر است؛
اندازه دور آ.ل.ت تناسلی یا همان محیط آن باید 12.2 سانتی متر باشد.

به عنوان نتیجه گیری در این قسمت اگر به دنبال اندازه گیری طول آ.ل.ت تناسلی خود هستید، می‌توانید یک خط کش در امتداد کشاله ران خود و از پایه آ.ل.ت تناسلی‌تان قرار دهید و به عنوان اندازه آن در نظر بگیرید. برای اندازه دور آ.ل.ت تناسلی می‌توانید از مترهای نواری استفاده کنید.