زنان توجه کمتری نسبت به مردان به اندازه آلت تناسلی آنها دارد

به نظر می‌رسد نگرانی‌های مردم در مورد اینکه آیا سایز آ.ل.ت تناسلی او به دلخواه همسر باشد یا خیر، کاملاً بی اساس است. این دیدگاه اشتباه بر این واقعیت است که آنها به دلیل ذهنیت خود، آ.ل.ت تناسلی خود را کوچک‌تر از چیزی که هست در نظر می‌گیرند و این از لحاظ زندگی برای آنها مثبت نیست.

یک نکته امیدوار کننده برای مردان این است که آ.ل.ت تناسلی از بالا دیده می‌شود و این باعث می‌شود که به نظر کوچکتر باشد. این در حالی است که نگاه مستقیم یا نگاه از کنار اندازه دقیق‌تری به ما می‌دهد.

بنابراین مشاهده کردن آ.ل.ت تناسلی از بالا و همچنین احتمالاً مقایسه آن با فیلم‌های پورنوگرافی و یا آ.ل.ت تناسلی سایر مردان، این دیدگاه کاذب و خیالی را در آنها به وجود می‌آورد. اما آیا زنان درک بهتر و قابل اعتمادتری نسبت به این موضوع دارند؟

یک مطالعه علمی در مجله بین المللی ارولوژی بریتانیا، مشخص کرده است که اکثریت زنان، در حدود ۸۵ درصد، نسبت به طول و قطر آ.ل.ت تناسلی همسر خود راضی بودند، این در حالی بود که مردان آنها نسبت به اندازه آ.ل.ت تناسلی خود مطمئن نبودند.

تقریباً نیمی از مردان مورد مطالعه، ۴۵ درصد، معتقد بودند که آ.ل.ت تناسلی کوچکتر دارند، اما محققان گزارش داده اند که اندازه کوچک آ.ل.ت تناسلی واقعاً یک پدیده نادر است.

حدود ۱۷۰ زن در یک مطالعه دیگر به در پرسشنامه به سؤالات محققان پاسخ داده‌اند پاسخ آنها یک دیدگاه واضح و جالب نسبت به سایز آ.ل.ت تناسلی می‌دهد.

این تحقیقات نشان داد که طول آ.ل.ت تناسلی در درجه اهمیت کمتری برای آنها قرار دارد. بر اساس این مطالعه، در حالی که بیشتر مردم در مورد طول آ.ل.ت تناسلی خود نگران هستند، باید بدانند که زنان بیشتر علاقه مند به قطر آ.ل.ت تناسلی هستند.

مطالعه ۵۰ دانشجوی دختر فعال جنسیتی گزارش داد که برای درصد بسیار بالایی از زنان، ۹ نفر از ۱۰ نفر، قطر آلت جنسی رضایت بیشتری در رابطه جنسی برای زنان به وجود می‌آورد.

چه اندازه‌ای برای آ.ل.ت تناسلی مردان خیلی کوچک است؟

در نظر گرفتن بهترین آستانه در مورد کوچک بودن آ.ل.ت  تناسلی مردان، بهتر است توسط پزشکان انجام گیرد که تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی گزارش می‌شود. محققان در نشریه اورولوژی سایز آلت تناسلی ۸۰ نفر را اندازه گرفته‌اند و این اندازه گیری‌ها را قبل از انجام گرفتن نعوظ صورت دادند. با بررسی نتایج و مشخص شدن مقایسه‌ها به این نتیجه رسیده‌اند:

فقط مردان با طول آ.ل.ت تناسلی کمتر از ۴ سانتیمتر در حالت معمول یا طول آ.ل.ت تناسلی کمتر از 7.5 سانتیمتر در حالت نعوظ، به عنوان کسانی شناخته می‌شوند که باید برای افزایش طول آ.ل.ت تناسلی خود اقدام کنند. همین جمله کوتاه نشان می‌دهد که تصور بسیاری از مردم در مورد طول و همچنین قطر آ.ل.ت تناسلی آنها اشتباه بوده و صرفاً حساسیت‌های مردانه است.