تریپل سولفا

موارد و مقدار مصرف:
درمان التهاب فرجی: مهبلی ناشی از كاندیداآلبیكانس، تریكوموناس واژینالیس یا گاردنلاواژینالیس (هموفیلوس واژینالیس) یا رفع نشانه‌های ناشی از این بیماریها.
توجه:‌ شواهد كافی در مورد كارآیی این فرآورده وجود ندارد.
كرم واژینال
بزرگسالان: از راه مهبل، یك اپلیكاتور (تقریباً 5-4 گرم) دو بار در روز، قبل از خواب و بعد از بیداری، به مدت 6-4 روز مصرف می‌شود. بعد از آن، مقدار مصرف ممكن است تا اپلیكاتور دو بار در روز كاهش داده شود.
كودكان:‌ مقدار مصرف تعیین نشده است.
قرص واژینال
بزرگسالان: از راه مهبل، یك قرص دو بار در روز، صبح پس از بیدار شدن و شب قبل از خواب، به مدت 10 روز مصرف می‌شود. در صورت لزوم، این مقدار ممكن است تكرار شود.
كودكان:‌ مقدار مصرف تعیین نشده است.

موارد منع مصرف و احتیاط:

عوارض جانبی
موضعی:‌ حساسیت مفرط (خارش ، سوزش، بثورات پوستی، قرمزی، تورم، یا سایر علائم تحریك كه قبل از درمان وجود نداشته است)، بثورات پوستی یا تحریك آلت تناسلی همسر.

مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: از مخاط مهبل جذب می‌شود.
متابولیسم: در كبد متابولیزه می‌شود.

فارماكوكینتیك:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد احتیاط: كمبود گلوكز ـ 6 ـ‌ فسفات دهیدروژناز (G6PD) (كم خونی همولیتیك ممكن است بروز كند)، عیب كار كبد (سولفونامیدها در كبد متابولیزه می‌شوند؛ این داروها در شیرخواران ممكن است موجب بروز زیادی بیلی روبین خون شوند)، پورفیری (این دارو ممكن است سبب بروز حملات حاد پورفیری شود)، اختلال عملكرد كلیه، حساسیت به سولفونامیدها، فوروزماید، دیورتیك‌های تیازیدی، سولفونیل اوره‌ها و مهاركننده‌های كربونیك ان هیدراز.

موارد مصرف تریپل سولفا
تريپل سولفا به عنوان ضد عفوني كننده در دستگاه تناسلي زنان مصرف مي شود.
مکانیسم اثر تریپل سولفا
سولفانوميدها داروهاي ضدعفوني كننده باكتريواستاتيك با طيف اثر گسترده هستند كه به طور رقابتي آنزيم دي هيدروپتروات سنتتاز باكتريائي را مهار مي كنند. اين عمل باعث مهار ساخت اسيد فوليك مي شود.
فارماکوکینتیک تریپل سولفا
سولوفوناميدهاي موجود در فرآورده از طريق مخاط دستگاه واژينال جذب مي شوند.
عوارض جانبی تریپل سولفا
واكنش هاي حساسيتي به دارو(خارش، قرمزي پوست، التهاب يا تحريكي كه قبل از درمان وجود نداشته است) با مصرف اين دارو گزارش شده است.
هشدار ها تریپل سولفا
در صورت وجود كمبود G6PD، عيب كار كبد، عيب كار كليه وپورفيري اين دارو بايد با احتياط مصرف شود.
توصیه های دارویی تریپل سولفا
1. دوره درمان بايد كامل شود، حتي اگر ادامه درمان با زمان قاعدگي همراه باشد.
2. رعايت نكات بهداشتي مانند استفاده از لباس زير تازه شسته شده، استفاده از لباس زير نخي به جاي پلاستيكي و استفاده مرتب از حمام و دوش هاي واژينال بهداشتي براي درمان كامل ضروري است.