لاپایی یا تفخیذ (به انگلیسی: Intercrural) نوعی رابطهٔ جنسی بدون دخول است که در آن یک مرد، آلت جنسی اش را بین ران‌های شریک جنسی دیگر فرو می برد و می‌مالد (اغلب همراه با روان کننده هایی همچون انواع لوبریکانت یا روغن‌). رابطه‌ی بین دو زن (مالیدن دو آلت جنسی زنانه به هم) مساحقه نامیده میشود.

آمیزش جنسی بدون مقاربت یا رابطه جنسی غیردخولی نوعی فعالیت جنسی است که معمولاً شامل دخول جنسی نمی‌شود. این گونه از فعالیت جنسی عموماً شامل روش‌های دخولی آمیزش جنسی مانند آمیزش جنسی از راه واژن، آمیزش جنسی مقعدی و آمیزش جنسی دهانی نمی‌شود؛ اما دربردارنده انواع گوناگون فعالیت‌های جنسی یا غیرجنسی است، مانند آلت به آلت مالی، خودارضایی متقابل، بوسه و بغل کردن. آمیزش جنسی بدون مقاربت گاهی می‌تواند دربردارنده فعالیت‌های دخولی‌ای مانند انگشت کردن یا آمیزش جنسی دهانی نیز بشود.

افراد بنا به دلایل گوناگون آمیزش جنسی بدون مقاربت را انتخاب می‌کنند، ازجمله به عنوان نوعی از عشق‌بازی یا به عنوان نوعی از آمیزش جنسی اولیه. زوج‌های دگرجنس‌گرا معمولاً برای حفظ باکرگی یا پیشگیری از بارداری، آمیزش جنسی بدون مقاربت را ترجیح می‌دهند. زوج‌های همجنس‌گرا نیز ممکن است برای حفظ باکرگی این نوع آمیزش جنسی را انتخاب کنند.

آمیزش جنسی بدون مقاربت همچنین ممکن است به عنوان نوعی از آمیزش جنسی امن انجام شود زیرا احتمال انتقال مایعات بدن (که منبع اصلی بیماری‌های آمیزشی هستند) کمتر است. اگرچه بیماری‌های آمیزشی مانند تب‌خال، ویروس پاپیلوم انسانی و شپش عانه می‌توانند در این نوع آمیزش جنسی نیز منتقل شوند.