پرده بکارت دوتکه چیست؟

پرده بکارت دو تکه دارای بافت اضافه ای هستند. این بافت اضافه، باعث به وجود آمدن دو سوراخ در واژن می شود.

معمولا افرادی که دارای این نوع پرده بکارت هستند در زمان استفاده از تامپون مشکل دارند.

همچنین افرادی که دارای پرده بکارت دو تکه هستند در زمان قاعدگی خونریزی از این دو سوراخ ریز دچار درد زیاد و خونریزی بیشتری هستند. رابطه جنسی در افرادی که دارای پرده بکارت دو تکه ای هستند، با درد زیادی همراه است.

برای پاره شدن این نوع پرده بهتر است از عمل جراحی استفاده شود. در جراحی پرده بکارت دو تکه ای، بافت اضافه بین دو سوراخ بریده شده، تا سوراخ بزرگتر شود.

داشتن پرده بکارت دو تکه برای افراد خیلی کم تر اتفاق می افتد و نوع این پرده در افراد بسیار نادر است. اما جراحی این نوع پرده بکارت حدود 15 دقیقه طول می کشد و درد زیادی ندارد.

قاعدگی با پرده بکارت دوسوراخه

افرادی که دارای پرده بکارت دو تکه هستند در زمان قاعدگی خونریزی از این دو سوراخ ریز دچار درد زیاد و خونریزی بیشتری هستند و معمولا افرادی که دارای این نوع پرده بکارت هستند در زمان استفاده از تامپون مشکل دارند.

رابطه جنسی و نحوه پارگی پرده بکارت تیغه ای

رابطه جنسی در افرادی که دارای پرده بکارت دو تکه ای هستند، معمولا با درد زیادی همراه است. تیغه ای که بین دو سوراخ پرده وجود دارد ممکن است با دخول پاره شود و هنگام پاره شدن پرده بکارت ، خون ریزی نیز دارد. اما در برخی موارد به علت ضخامت، برای پاره شدن و برداشتن تیغه نیاز به جراحی است.

جراحی پرده بکارت تیغه ای

برای پاره شدن این نوع پرده بهتر است از عمل جراحی استفاده شود. در جراحی پرده بکارت دو تکه ای، بافت اضافه بین دو سوراخ بریده شده، تا سوراخ بزرگتر شود. جراحی این نوع پرده بکارت حدود 15 دقیقه طول میکشد و درد زیادی ندارد.