بعد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۷ مبنی بر ضوابط نشر کتاب، فرآیند اخذ مجوز پیش از انتشار (prior restraint) رسما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران اعمال شد و از آن سال تا کنون، همه کتابهای منتشر شده در ایران، باید قبل از انتشار، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرند.در این مدت، غیر از اصلاحاتی که بر محتوا و جملات متون برخی کتاب ها اعمال می شود ، کتابهایی هم از دریافت مجوز پیش از انتشار منع شده اند و یا در مواردی هم پس از انتشار، مجوز توزیع نگرفته یا مجوز پیش از چاپ آنها برای چاپهای بعدی باطل شده است در ادامه کتاب های ممنوعه در ایران و دلایل ممنوعیت چاپ و نشر آن ها برای آگاهی علاقمندان آمده است.

لیست کتاب های ممنوع

برخی از کتاب های ممنوعه در ایران عبارتند از:

 • اکثر آثار صادق هدایت: کتاب هائی که چاپ مجدد آنها به دلیل اسلام ستیزی و نقد بی پرده آن ممنوع است.
 • آثار احمد کسروی : چاپ آثار ظاله احمد کسروی به دلیل واکاوی در اسلام بدون استنادات صحیح . غیر علمی بودن و تاثیر گرفتن از افکار ضد مذهبی نویسندگان غربی ممنوع است.
 • کتاب اولیس نوشته جیمز جویس ترجمه منوچهر بدیعی ، چاپ نیلوفر – این کتاب به دلیل صحنه های جنسی و خلاف عفت عمومی تا کنون مجوز نشر نگرفته است و در انتظار اخذ مجوز است.
 • صد سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز ترجمه بهمن فرزانه انتشارات امیر کبیر ( چاپ نسخه اصلی به دلیل صحنه های جنسی و خلاف عفت عمومی ممنوع است ؛ چاپ جدیدبا سانسور روانه ی بازار شده است )
 • خاطره ی دلبرکان غمگین من نوشته گابریل گارسیا مارکز ترجمه کاوه میر عباسی انتشارات نیلوفر ( چاپ این کتاب به دلیل صحنه های جنسی بی پرده و خلاف عفت عمومی ممنوع است)
 • ژوستین نوشته مارکی دو ساد ( این رمان به دلیل صحنه های جنسی خشن ، روان پریش ، سادیسمی و بی پرده ی فراوان هیچ گاه در ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب ترجمه نشده است )
 • مجموعه اشعار اسماعیل خویی انتشارات مروارید ( چاپ کتاب های این نویسنده به دلیل تغییر موضع سیاسی شاعر علیه جمهوری اسلامی ایران متوقف شد )
 • شاهد بازی در ادبیات فارسی نوشته سیروس شمیسا انتشارات فردوس ( چاپ این کتاب به دلیل تخریب شخصیت شاعران بزرگ ایران در ذهن مردم ممنوع شده است )
 • برخی از آثار بهمن فرسی ( به دلیل تغییر موضع سیاسی نویسنده علیه جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده است)
 • زوال کلنل اثر محمود دولت آبادی (نیاز به اصلاحاتی داشته و تا کنون مجوز انتشار نگرفته است )
 • دیوان ایرج میرزا ( چاپ به دلیل برخی شعر های رکیک در نقد حجاب و شعر های تند و هجو اجتماعی در نقد جامعه ی بی بند و بار ممنوع شده است)
 • کلیات عبید زاکانی ، تصحیح محمد جعفر محجوب ( چاپ با اصلاحات در بازار موجود است / چاپ بدون سانسور به دلیل طنز های تند و رکیک در نقد جامعه ، مردم نادان و هوس ران ممنوع است )
 • آثار علی دشتی (کتب ظاله) به دلیل ضدیت با مبانی اسلام و بی حرمتی به عقاید مسلمانان
 • کتاب آیات شیطانی (کتاب ظاله) نوشته سلمان رشدی ترجمه روشنک ایرانی چاپ و نشر این کتاب به دلیل بی حرمتی به اسلام و پیامبر اکرم (ص) ممنوع است.