کون پسر کردن

در برخی کشور ها هم جنس گرایی آزاد است ولی متاسفانه در کشور ما افراد بیماری وجود دارند که به تجاوز علاقه مند هستند و سالانه پسران زیادی قربانی این شهوت گرایی این مجنونین هستند. این پدیده در برخی از استان های کشور پر رنگ تر است. در این مقاله با شب جمعه همراه باشید.

چگونه میتوان همجنس گرایی را از بین برد؟

 • مراجعه به روانپزشک انجام معاینات و آزمایش ها
 • عدم توجه به افکار و ذهنیت ها در ارتباط با همجنس گرایی با شخصی
 • پرهیز از نگاه هایی که باعث شهوت میشود
 • دوری کردن از مسیرها یا مکان هایی که امکان دارد با شخص همجنس خود در آن تنها باشید
 • افکار خود را از فکرهای پلید دور کنید
 • به آثار و عواقب همجنس گرایی فکر کنید
 • با کسانی که همجنس گرامی باشند قطع ارتباط کنید
 • فعالیت‌های اجتماعی خود را زیاد کنید
 • از ساعت ها تنها بودن جلوگیری به عمل آورید

همجنس گرایی یک بیماری است؟

همجنس گرایی نوعی اختلال می باشد که قابل درمان است و کسی که همجنس گرا می باشد همانند انسان های محترم دیگر که بیماری های متفاوتی را دارند می‌باشند و نباید از این بیماری خجالت بکشد.

 

پیامد های هم جنس گرایی

مجازات همجنس گرایی در اسلام پیامد هایی که همجنس گرایی می تواند داشته باشد از این قبیل است:

 • کاهش پیدا کردن نسل و از بین رفتن نسل بشر
 • پیدا شدن فساد اجتماعی فیزیولوژی معنوی و روحی
 • ارضا نشدن نیازهای جنسی به روش درست
 • گرفتار شدن به بیماری های عفونی و ویروسی
 • مجازات همجنس گرایی در اسلام
 • از آنجا که قانون شرع در دین ما از شیعه اثنا عشری گرفته شده است و برای تمامی ارتباط های جنسی خارج از چارچوب اسلام مجازاتی در نظر گرفته شده است از جمله اعدام، سنگسار، زندان و شلاق.

در قانون مجازات اسلامی مواد ۲۳۳ الی ۲۴۱ به مجازات همجنسگرایی مربوط می شود.

در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه و یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

در ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که دخول آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دوبر انسان مذکر دیگر که به آن لواط میگویند.

که در این صورت بیان می کند که در تفخیذ (هم جنس گرایی مردان) حد فاعل و مفعول ۱۰۰ ضربه شلاق است و از این جهت تفاوتی بین محصن و غیر محصن وجود ندارد همچنین در صورتیکه فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد مجازات آن اعدام است.

در مجازات اسلامی به روابط زنان با یکدیگر و همجنس گرایی زنان با هم مساحقه گفته می شود. در این صورت یک زن اندام تناسلی خود را به اندام تناسلی زن دیگر می مالد.

در ماده ۲۳۹ حد مساحقه در قانون مجازات اسلامی صد ضربه شلاق می باشد.

همچنین در ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد که در این عمل تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

یکی از قوانینی که در سال ۱۳۹۲ تصویب کردند این است که حکم اعدام را برای سه بار تفخیذ برای مردان و همچنین سه بار مساحقه برای زنان نسخ کردند.

نگاه به همجنس گرایی از نظر و منظر قرآن

نگاه به همجنس گرایی از نظر و منظر قرآن

نظام خلقت آفرینش: این دنیا بر اساس نظم بنا شده است و به وجود آمده است. رعایت کردن این نظم در هر کاری باعث به وجود آمدن آرامش و آسایش می گردد و رعایت نکردن آن باعث سلب آسایش می گردد و خداوند می فرماید که شما را از جنس زن و مرد خلق کرده‌ام که برای یکدیگر آرامش به وجود آورید و این آرامش از لحاظ جسمی، جنسی و روحی و غیره باشد.

همجنس گرایی اسراف و جهل است: اسراف است به این دلیل که سلامت کمال فردی و اجتماعی را ضایع می‌کند.

جهالت است به این دلیل که آن شخص نه تنها راه درست و صحیح ارضای شهوت جنسی را نمی‌داند؛ بلکه عملی را انجام می‌دهد که خلاف طبیعت وی می باشد و این عمل او از روی شهوت نیست بلکه از روی جهالت می‌باشد.

کیفر و استحقاق عذاب: دو قوم وجود داشتند قوم ‌لوط و اصحاب الرس، که خداوند آنها را به عذاب الهی رساند و یکی از دلایل این عذاب داشتن رابطه جنسی به صورت همجنس گرایی بین اقوام بود.

دلایل حرام بودن همجنس گرایی همین جهالت و اسراف می‌باشد.