لَواط یا به فارسی کون‌مرزی واژه‌ای است که معمولاً در حقوق و علوم دینی به کار برده می‌شود و به آمیزش جنسی مقعدی میان مردان اشاره دارد. این عمل در برخی کشورها جرم است.

توضیح عمل سکس لواط

عمل لواط در شرع، عرف و اسلام به عنوان کاری شنیع و بسیار ناپسند شناخته می‌شود. این عمل که از گناهان کبیره به شمار می‌رود، به معنای داخل کردن آلت تناسلی مرد به مقدار حشفه و یا بیشتر در مقعد مردی دیگر است. از آنجایی که دین اسلام، افراد مومن را از این عمل منع کرده است برای افرادی که مرتکب این گناه شوند، مجازات در نظر گرفته شده است. چنانچه دخول به طور کامل انجام نشود و مثل تفخیذ و یا بین دو باسن باشد برای آن حد در نظر گرفته می‌شود که حد این عمل صد تازیانه است.

چگونه می‌توان لواط را اثبات کرد؟

عمل لواط را به دو صورت می‌توان اثبات نمود. این دو صورت عبارتند از:

فاعل و مفعول هرکدام چهار مرتبه به این عمل شنیع اقرار نمایند. لازم به ذکر است که دفعات اقرار هر یک تنها در مورد خودش موثر خواهد بود.
شهادت دادن چهار مرد که دارای شرایط مورد قبول باشند. شاهدین باید این عمل را مشاهده کرده باشند.

مجازات در نظرگرفته شده برای عمل لواط

عمل لواط را می‌توان از قبیح‌ترین اعمال غیر شرعی دانست که برای آن مجازات سنگین در نظر گرفته شده است. بدی عمل لواط تا جایی است که برای مجازات مرتکبان آن سوزاندن در آتش نیز تجویز شده است. مجازاتی که برای هیچ از اعمال خلاف شرع در نظر گرفته نشده است. برای مجازات فاعل و مفعول در عمل لواط باید بتوان گناه طرفین را اثبات نمود. راه اثبات این عمل ناپسند همانند راه اثبات عمل زنا و بر طبق مواردی است که پیشتر بیان کردیم.

کشتن، سنگسار کردن، پرت کردن گناهکار از بلندی به گونه‌ای که استخوان‌هایش بشکند و سوزاندن در آتش از اختیاراتی است که دین اسلام برای مجازات عمل لواط در نظر گرفته است. در صورتی که مفعول شخصی عاقل، بالغ و مختار باشد، مجازاتش حد قتل خواهد بود. در صورتی که به بلوغ نرسیده باشد، حد “تعزیر” در موردش اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است منظور از تعزیر همان تنبیه است که به مجازات‌های بدنی گفته می‌شود که در شرع برایش حد مشخصی در نظر گرفته نشده است. حالات، اشخاص و شرایط مختلف از عوامل تعیین مقدار تعزیر است که از سوی حاکم اعلام می‌شود. اما به طور معمول برای تعزیر، ۲۵ تازیانه در نظر گرفته می‌شود.

در صورتی که “مساحقه” صورت گرفته باشد، باید بتوان آن را به طریقی که پیشتر گفته شد اثبات نمود و پس از آن برای فاعل و مفعول صدتازیانه در نظر گرفته می‌شود. اگر محصنه باشند، حکم سنگسار در مورد آنها اجرا می‌شود.

منظور از مساحقه آمیزش و برقراری رابطه جنسی نامشروع بین دو زن است که در برخی از مواقع به آن “طبق زدن” گفته می‌شود.

اگر شخصی وسیله ارتباط نامشروع بین دو نفر باشد به آن “قواد” گفته می‌شود که بر طبق قانون و شرع مستحق ۷۵ ضربه تازیانه خواهد بود. سپس سرش را میتراشند و پس از چرخاندن در شهر به منطقه‌ای دیگر تبعید می‌کنند. برای اثبات این عمل باید دو نفر عادل شهادت دهند و یا دو مرتبه اقرار صورت پذیرد.

 

گی ایرانی ، فیلم سکس گی ، فیلم گی ، فیلم گی ایرانی ، داستان سکسی گی